Доставка на поръчана стока. Срок на доставка

За поръчките с доставка ВЕДНАГА :

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер за сметка на клиента. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. За София доставката е безплатна.

При поръчките, свързани със срок за доставка до 20 работни дни:

На нашите клиенти предоставяме възможност за интернет-проследяване на доставката.
След пристигане на поръчаната стока се уговарят удобно време и точен адрес за получаването на пратката от клиента. За София доставката е безплатна.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, евентуални повреди, удари и други щети трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка и да съобщите в срок от 12 часа на СД „ВА Център”.

Всички доставки са застраховани до момента на получаването. Застраховането и доставката на пратките до София е за сметка на СД „ВА Център”, застраховането и доставката на пратките от София до друго населено място е за сметка на купувача. Застраховката обикновено е в размер на 0.5% от обявената стойност.

Ако купувачът без уважителни причини не потърси своята поръчка до 20 дни след доставянето й в склада на магазина или на куриера, се приема, че купувачът се е отказал от тази поръчка, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, СД „ВА Център” задържа всички заплатени от купувача суми..

 

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоките. Отказът трябва да бъде в писмена форма (напр. писмо, електронна поща).

 Отказаната стока трябва да е във вида в който е доставена – неувредена от Вас и с оригиналната и неувредена опаковка (опаковката на пратката може да бъде само отваряна) без да е нарушавана цялостта на евентуални пломби, етикети и защитни стикери. Ако доставената стока е поръчана, възползвайки се от правото си да се откажете, вие трябва да заплатите разходите за връщането. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на СД „ВА Център”, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, СД „ВА Център” се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път. Задължения за възстановяване на плащанията трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни. В случай, че в двуседмичен срок потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги СД „ВА Център” автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от оторизирани сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Моля, имайте предвид, че правото за връщане не се прилага за всякакъв вид потребителски стоки като - слушалки , Bluetooth слушалки, тапи за уши, поп и защита от вятър, духови инструменти, платъци, мундщуци и др. които по хигиенични причини не подлежат на препродажба.

Правото за връщане не се прилага и за аудио или видеозаписи или софтуер, ако доставените запечатани носители на данни са били разпечатани или разопаковани от потребителя.

 

Гаранционно обслужване

С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване СД „ВА Център” издава надлежна гаранционна карта за възникнали фабрични дефекти с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранцията покрива всички дефекти, които се случват по време на гаранционния период и е доказано, че са по вина на производител. Обичайният гаранционен срок е 24 месеца от датата на получаване на артикула от клиента. Гаранционните искове трябва да бъдат направени в писмена форма с подробно описание на появилия се дефект.

Гаранцията за всички продукти, направени от Apple Computer, както и за всички останали компютри и компютърни продукти е за срок от 12 месеца.

Не подлежат на гаранционен срок всички износващи се части, като струни, кожи, източници на светлина - диодни ленти и крушки в различни топлинни спектри, енергоспестяващи крушки с различни форми и мощности, крушки с нажежаема жичка, халогенни крушки, както и други специфични халогенни светлоизточници, палки, чинели, батерии, кабели, калъфи, куфари, каси, ремъци, врътки, копчета, ключове и бутони, плъзгачи, лазерни диоди, клавиатури, всички радиолампи, хармоники и мелодики, защото те са обект на нормална употреба или естествено износване.

За всички заявени дефекти в гаранционния срок - дефектния продукт ще бъде ремонтиран безплатно или ще бъде заменен от технически перфектен продукт. Изборът на такова действие за замяна на части или продукти е напълно професионален и е право единствено на нашите дистрибутори.

По време на гаранционния период, при ремонти, направени на продукта, гаранцията не се удължава и не започва отначало.

Разходите за връщане на стоката в гаранция до клиентите са отговорност единствено на клиента.

Информация за време за ремонт по принцип не е задължителна, освен ако не е договорено в писмена форма датата на завършване. През периода на ремонта не е предвидено право на отдаване под наем на заместители.

 

Изключени от гаранцията са:

- Дефекти на продуктите, причинени от неправилна употреба или от неспазване на инструкциите за работа (инструкциите за употреба), от нерегламентирано използване, от пренатоварване или несвойствено използване, както и от липса на грижа за поддържане на уреда.

- Повреди или дефекти в продукта причинени от използване на части, които не са оригинални части на производителя,

- Продукти с отклонения от номиналните стойности, които са без значение за използваемостта на продукта.

 

Гаранцията губи валидност:

а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран от СД „ВА Център” сервиз;
в) при повреди причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

SD “V. A. Center - Savchev & co “
Sofia, Bulgaria
BG 121853508
Tel – 0899 904649