Кредит на стоки - от 200 до 5 000 лв без поръчител

Стоки на кредит с Централна Кооперативна Банка

Какво получавате със Стоки на кредит:
Богат избор от стоки
Без поръчители за кредит до 5000 лв.
С поръчител - до 10 000 лв.
Без или с първоначална вноска - по Ваше желание
Не представяте никакви документи освен лична карта
Не посещавате банката
Безплатно издаване на международна дебитна карта
Бърз отговор

Одобрението на кредита вече е само за 30 минути.

Какви са параметрите на кредита:
Можете да закупите на кредит стоки на цена от 200 до 10 000 лева.
По Ваше желание можете да участвате с първоначална вноска при покупката.

Избирате срок на погасяване на кредита до 60 месеца.

Можете да изплащате Вашия кредит по един от следните начини:
- като правите вноски на каса в банков клон на ЦКБ АД;
- като извършвате превод по своята сметка;
- като получавате месечното си възнаграждение по сметка в ЦКБ АД;
- като използвате услугата "Вноски по карти и кредити".

Необходимо условие, за да получите кредит, е да имате постоянна месторабота. Дори ако нямате постоянен трудов договор, можете да се възползвате от тази услуга като осигурите един поръчител.

Как може да получите кредит:
Изберете стоката, която желаете да закупите на изплащане с кредит от ЦКБ в Електронния магазин на Visi Arts Center. Служител на търговеца ще попълни искането Ви за кредит и ще го препрати до банката по електронен път. Единственият документ, който трябва да представите, е Вашата лична карта.

За да изберете срока, за който желаете да изплатите кредита, влезте в сайта на Централна кооперативна банка и наберете – калкулатори/калкулатор за стоки на кредит.