Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които СД „ВА Център" предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина visiarts.net

Поръчката на дадена стока представлява свободно изразяване на воля, с което ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТ И ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ ПРАВИЛА КАТО ПОТРЕБИТЕЛ НА visiarts.net, отговорен сте за Вашите покупки и изцяло приемате и се съгласявате да спазвате всички условия за ползване на електронния магазин.

Регистрация

Актуализиран - 14 май 2018 година

За да закупите стока от www. visiarts.net е необходимо да се регистрирате като потребител. Това става от формата за регистрация достъпна от заглавната страница или в процеса на поръчка на стока.

Вашата регистрция ще бъде използвана в съответствие със законовите изисквания в страната и влезлия в сила от 25 май 2018 г. нов регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз ("GDPR"), и е напълно доброволна.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Визи Артс?

Ваши индивидуализиращи данни

Име и фамилия, електронна поща, телефон и адрес за доставка.

Цел, за която се събират данните -

Тези данни са необходими за регистрация на заявката, за връзка с клиента за предоставяне на допълнителна информация по неговата поръчка и предоставяне на информация за доставката, за издаване на документите по поръчката и за техническо съдействие за гаранционна поддръжка.  

.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна.

Вашето съгласие за получаване на необходимите ни Ваши лични данни се изразява с отбелязване на отметка в полето „Съгласен съм с условията“ , което се намира в края на формуляра за заявка.  

С приемането на общите условия при регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Визи Артс  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

.

Срок на съхранение на личните Ви данни:

Визи Артс съхранява САМО данни на свои клиенти, с които има сключен договор за доставка.

Вашите лични данни не се предоставят на други лица и не се използват за други цели освен за извършване на услугата, за която са ни предоставени и за периода, в който са ни легитимно необходими.

Регистрациите по изпълнени договори се запазват до срока за гаранционна поддръжка. След изтичането на този срок, Визи Артс  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни.

Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни чрез искане в свободен текст.

Не се съхраняват регистрации без договори или регистрации с отменени договори за доставка.

Цени

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на за информиран избор при покупката на продукта. Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС.
Визи Артс публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например софтуер.
Задълженията на Визи Артс по отношение на продуктите и техните цени, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.
Потребителят заплаща цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Визи Артс има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Промяна на цени на стоки

Визи Артс има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от информациите публикувани в този Сайт е възможно да бъдат остарели и да се отнасят до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Поръчки

Поръчки могат да правят само регистрирани потребители приели общите условия. След регистрация, потребителите имат възможност да ползват потребителска кошница, която е създадена за лесна калкулация и достъпност на потребителя/клиента до характеристиките на интересуващите го стоки. Поставянето на продукти в потребителската кошница няма обвързващо действие. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят може да променя избраните от него стоки и услуги.
След кликане на бутона "ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителска кошница на цена актулна към този момент. Това действие има правно обвързваща сила и с неговото извършване се счита, че договорът е сключен.

Плащане

Можете да заплатите цената на поръчана от онлайн магазина стока като използвате по свой избор един следните два способа:  Плащане с кредитна или дебитна карта. или  Банков превод.

 

При плащане с кредитна или дебитна карта –

В края на поръчката активирате опцията „Плащане с кредитна карта“. Собственик и обцлужващ виртуалния ПОС терминал е Централна Кооперативна Банка. Доставката на поръчаните стоки и услуги започва след като Вашата транзакция  бъде потвърдена от обслужващата банка (след около час) .


При плащане по банков път:

В края на поръчката активирате опцията „Плащане с банков превод“. Ще получите имейл с данни за фирмата и данни за банковия превод.

Изпълнението на поръчката започва веднага след потвърждение за плащането.

 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между СД „ВА Център” и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на visiarts.net

Доставка на поръчана стока. Срок на доставка

За поръчките с доставка ВЕДНАГА :


Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер за сметка на клиента. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. За София доставката е безплатна.


При поръчките, свързани със срок за доставка до 10 работни дни:


На нашите клиенти предоставяме възможност за интернет-проследяване на доставката.
След пристигане на поръчаната стока се уговарят удобно време и точен адрес за получаването на пратката от клиента. За София доставката е безплатна.


При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, евентуални повреди, удари и други щети трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка и да съобщите в срок от 12 часа на СД „ВА Център”.


Всички доставки са застраховани до момента на получаването. Застраховането и доставката на пратките до София е за сметка на СД „ВА Център”, застраховането и доставката на пратките от София до друго населено място е за сметка на купувача. Застраховката обикновено е в размер на 0.5% от обявената стойност.


Ако купувачът без уважителни причини не потърси своята поръчка до 20 дни след доставянето й в склада на магазина или на куриера, се приема, че купувачът се е отказал от тази поръчка, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, СД „ВА Център” задържа всички заплатени от купувача суми.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоките. Отказът трябва да бъде в писмена форма (напр. писмо, електронна поща).

 Отказаната стока трябва да е във вида в който е доставена – неувредена от Вас и с оригиналната и неувредена опаковка (опаковката на пратката може да бъде само отваряна) без да е нарушавана цялостта на евентуални пломби, етикети и защитни стикери. Ако доставената стока е поръчана, възползвайки се от правото си да се откажете, вие трябва да заплатите разходите за връщането. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на СД „ВА Център”, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, СД „ВА Център” се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път. Задължения за възстановяване на плащанията трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни. В случай, че в двуседмичен срок потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги СД „ВА Център” автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от оторизирани сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Моля, имайте предвид, че правото за връщане не се прилага за всякакъв вид потребителски стоки като - слушалки , Bluetooth слушалки, тапи за уши, поп и защита от вятър, духови инструменти, платъци, мундщуци и др. които по хигиенични причини не подлежат на препродажба.

Правото за връщане не се прилага и за аудио или видеозаписи или софтуер, ако доставените запечатани носители на данни са били разпечатани или разопаковани от потребителя.

 

Гаранционно обслужване

 С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване СД „ВА Център” издава надлежна гаранционна карта за възникнали фабрични дефекти с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранцията покрива всички дефекти, които се случват по време на гаранционния период и е доказано, че са по вина на производител. Обичайният гаранционен срок е 24 месеца от датата на получаване на артикула от клиента. Гаранционните искове трябва да бъдат направени в писмена форма с подробно описание на появилия се дефект.

Гаранцията за всички продукти, направени от Apple Computer, както и за всички останали компютри и компютърни продукти е за срок от 12 месеца.

Не подлежат на гаранционен срок всички износващи се части, като струни, кожи, източници на светлина - диодни ленти и крушки в различни топлинни спектри, енергоспестяващи крушки с различни форми и мощности, крушки с нажежаема жичка, халогенни крушки, както и други специфични халогенни светлоизточници, палки, чинели, батерии, кабели, калъфи, куфари, каси, ремъци, врътки, копчета, ключове и бутони, плъзгачи, лазерни диоди, клавиатури, всички радиолампи, хармоники и мелодики, защото те са обект на нормална употреба или естествено износване.

За всички заявени дефекти в гаранционния срок - дефектния продукт ще бъде ремонтиран безплатно или ще бъде заменен от технически перфектен продукт. Изборът на такова действие за замяна на части или продукти е напълно професионален и е право единствено на нашите дистрибутори.

По време на гаранционния период, при ремонти, направени на продукта, гаранцията не се удължава и не започва отначало.

Разходите за връщане на стоката в гаранция до клиентите са отговорност единствено на клиента.

Информация за време за ремонт по принцип не е задължителна, освен ако не е договорено в писмена форма датата на завършване. През периода на ремонта не е предвидено право на отдаване под наем на заместители.

 

Изключени от гаранцията са:

  Дефекти на продуктите, причинени от неправилна употреба или от неспазване на инструкциите за работа (инструкциите за употреба), от нерегламентирано използване, от пренатоварване или несвойствено използване, както и от липса на грижа за поддържане на уреда.

- Повреди или дефекти в продукта причинени от използване на части, които не са оригинални части на производителя,

- Продукти с отклонения от номиналните стойности, които са без значение за използваемостта на продукта.

Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран от СД „ВА Център” сервиз;
в) при повреди причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

SD “V. A. Center - Savchev & co“
Sofia, Bulgaria
BG 121853508
Tel – 0899 904649